fun88 มือถือการฝากเงินข้อมูลทางการเงินเดิมพัน กับ Fun88

วิธีฝากเงินเข้าบัญชี FUN88 แบบบัญชีภายในประเทศ (มือถือ)

วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี FUN88 แบบนี้ จะเหมือนกับบทความนี้ (วิธีฝากเงินเข้าบัญชี FUN88 แบบบัญชีภายในประเทศ) แต่จะเปลี่ยนมาทำธุรกรรมผ่านมือถือแทน โดยวิธีนี้สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินเข้ามาด้วยวิธี การฝากเงิน ผ่านตู้ ATM, ตู้เงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์

โดยก่อนที่ท่านจะโอนเงิน (ผ่านตู้หรือธนาคาร) ท่านจะต้องทำการเช็คเลขบัญชีของทาง FUN88 เสียก่อน (อ่านวิธีเช็คเลขบัญชี) เมื่อทำการโอนเงินเข้ามาที่ FUN88 เรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถเข้ามาแจ้งการเติมเงิน ผ่านมือถือ โดยจะมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1.ล็อคอิน เข้าระบบ จากนั้น คลิกที่หัวข้อฝากเงิน

2.เลือกบัญชีภายในประเทศ

3.คลิกเลือกธนาคาร  > ดึงข้อมูลเพื่อดูเลขที่ธนาคารของ Fun88 (หากท่านได้ทำการโอนเงินแล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไปได้เลย)

4.คลิกที่ยืนยันการโอน

5.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเพื่อความรวดเร็วกรุณาแนบสลิปการฝาก >   คลิกที่ปุ่มตกลง

6.จะมีขึ้นว่ารายการอยู่ระหว่างดำเนินการ

7.สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการฝากเงินได้ที่หัวข้อ “ประวัติ”