user

เดิมพัน กับ Fun88แนะนำมือใหม่

หากลืม user หรือ password ของ FUN88

ในกรณีที่ลูกค้าลืม user หรือ password สามารถทำการตั้งใหม่ได้ ในกรณีของ password ส่วน user (บัญชีผู้ใช้) ที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็สามารถขอให้ทาง FUN88 ส่งข้อมูล user ไปให้ลูกค้าใหม่ได้ ซึ่งจะมีขึ้นตอนที่ไม่ยาก

Read More